Varje elev är unik i sitt lärande. Det gäller alla elever, oavsett om de är särskilt begåvade, normal begåvade eller om de behöver extra stöd. Det kan därför vara näst intill omöjligt att komma med förslag på uppgifter för särskilt begåvade elever. För vilken elev har jag skapat uppgiften? Min avsikt med att göra uppgifter är att det ska finnas ett smörgåsbord av uppgifter att välja bland. Alla kanske inte passar just din särskilt begåvade elev, men det kanske går att göra om uppgiften så den passar och då finns iallafall en tanke och en början att utgå ifrån. Under fliken med uppgifter hittar du konkreta förslag på uppgifter som eleverna kan göra. Under denna flik har jag samlat tankegångar och mer övergripande arbetssätt, som forskning eller beprövad erfarenhet säger att de fungerar. Jag har också läst beskrivningar av hur särskilt begåvade elever själva säger sig vilja ha undervisningen. Dessa beskrivningar skiljer sig åt beroende på elev, men förhoppningsvis hittar du något som passar in på dina elever.

Ämnesövergripande

Jag har försökt konstruera i stort sett alla uppgifter så att de ska kunna gå att bedöma dem för mer än ett ämne. Anledningen är att spara på energin för de särskilt begåvade eleverna genom att konstruera uppgifter som de kan arbeta med fördjupat i flera olika ämnen samtidigt. Jag har lagt de olika uppgifterna […]


Språk

Under denna flik har jag lagt ut förslag på olika titlar som eleven kan skriva. Jag har lagt dem under den typ av text som de ska skriva. Jag är väl medveten om att ni redan skriver olika typer av texter med eleverna, det är inte det som är speciellt, utan min tanke är att […]


SO

Precis som för de andra ämnena så kan uppgifterna jag har konstruerat användas i flera olika ämnen. Fokus för de olika ämnena skiljer sig åt, men det påverkar mest läraren. Vi kan fokusera på de kunskapskrav vi ska testa av, men samtidigt som eleven utvecklas inom vårt ämne, visar den att den uppfyller kunskapskraven i […]


Matematik

I matematik liksom i alla andra ämnet är det viktigt att du inte endast ger din elev en bok för nästa årskurs utan också stöttar och förklarar det som är nytt. Det är långt ifrån alla elever, inte särskilt begåvade elever heller, som har ett eget driv och kan arbeta helt självständigt. Att däremot endast […]


NO

Under denna flik har jag samlat uppgifter som hör ihop med biologi, fysik och kemi. Jag har även valt att lägga upp uppgifter som är ämnesövergripande. Självklart kan du använda delar av en uppgift eller använda hela uppgiften för att kunna bedöma flera ämnen i samma uppgift. Rosta en spik Bygg en termos Etiska frågeställningar […]


Elevbeskrivningar

Vad säger de särskilt begåvade eleverna själva om sin skolgång? Precis på samma sätt som normalbegåvade elever skiljer sig åt på tusen och en olika sätt, skiljer sig självklart de särskilt begåvade eleverna åt sinsemellan. MEN de särskilt begåvade eleverna skiljer sig även åt som grupp jämfört med de särskilt begåvade eleverna. De har egenskaper […]