Beskrivningar

Varje elev är unik i sitt lärande. Det gäller alla elever, oavsett om de är särskilt begåvade, normal begåvade eller om de behöver extra stöd. Det kan därför vara näst intill omöjligt att komma med förslag på uppgifter för särskilt begåvade elever. För vilken elev har jag skapat uppgiften? Min avsikt med att göra uppgifter är att det ska finnas ett smörgåsbord av uppgifter att välja bland. Alla kanske inte passar just din särskilt begåvade elev, men det kanske går att göra om uppgiften så den passar och då finns iallafall en tanke och en början att utgå ifrån. Under fliken med uppgifter hittar du konkreta förslag på uppgifter som eleverna kan göra. Under denna flik har jag samlat tankegångar och mer övergripande arbetssätt, som forskning eller beprövad erfarenhet säger att de fungerar. Jag har också läst beskrivningar av hur särskilt begåvade elever själva säger sig vilja ha undervisningen. Dessa beskrivningar skiljer sig åt beroende på elev, men förhoppningsvis hittar du något som passar in på dina elever.

 

Elevbeskrivningar

Föräldrabeskrivningar

Pedagogbeskrivningar