Språk

Under denna flik har jag lagt ut förslag på olika titlar som eleven kan skriva. Jag har lagt dem under den typ av text som de ska skriva. Jag är väl medveten om att ni redan skriver olika typer av texter med eleverna, det är inte det som är speciellt, utan min tanke är att eleven ska kunna få visa sina kunskaper i många olika ämnen samtidigt och därigenom kunna spara sin överhettade hjärna. Jag vet också att ni redan låter eleverna välja ämne själva och skriva t.ex. en argumenterande text, men som sagt tanken är att genom att de ändå ska visa vad de kan i hållbar utveckling i flera ämnen kan de välja detta ämne även i svenska. Ni kan då stötta dem genom att hjälpa dem att välja ett tema som de redan arbetar med i andra ämnen.

Det som egentligen skriver här är, att ni kan stötta och underlätta för en särskilt begåvad elev genom samtal med denne och dennes lärare i andra ämnen för att ta reda på vilka skrivna arbeten eleven redan har i uppdrag att göra och se om de andra ämnena kan ändra eller vinkla sin uppgift så att även delar av svenska eller engelska (eller något annat språk som eleven ska visa sina kunskaper i) också täcks.

 

Argumenterande text

Faktatext

Websidor

Intervjuer

Debattartiklar