Hållbar utveckling- websidor

Allmänt: Under uppgiften hållbar utveckling 1 finns beskrivet kunskapskraven i ämnena hemkunskap, biologi, fysik, kemi och geografi. I alla dessa ämnen ingår hållbar utveckling med lite, men inte mycket, olika infallsvinklar. I denna uppgift ska eleverna använda sina kunskaper om hållbar utveckling och tillämpa dem på ett konkret scenario. Dessa scenarior kan vara:

En skogsbrand

En skola som brinner ner (på natten när inga elever är där) och som sedan ska byggas upp igen.

Ett bostadshus eller varuhus som brinner

Byggandet av en ny djurpark

Byggandet av en ny skola (utan att den gamla brunnit ner).

Kollektivtrafiken i en stad, hur ska den ordnas?

Med många fler på samma tema.

 

För att förstå påverkan på omgivningen vid en brand måste eleven förstå vilka konskvenser det får för omgivning utifrån rök, vad som finns kvar i marken och skadar den, skador i avloppet, alla kemikalier som brinner upp eller släpps ut, vad innehåller de, vilka konskvenser får de, vad skulle de kunna ersättas med behövs de verkligen eller kan man använda något annat. Färgen och materialvalet i huset vad händer med dem i branden. Här kan man ha ingångar från många olika ämnen. NO (kemi, men även fysik med värme och energi, teknik i uppbyggnad och hållfasthetsberäkningar, ekonomiska beräkningar i So eller hemkunskap (ev), val av material utifrån praktisk kontra vackert. Bild- rita nya hus samt en diskussion om vilka andra skolämnen eller aspekter som det är viktigt att kunna något om för att beräkna konsekvenser och uppbyggnad av att huset brann ner.

Ämnen: hemkunskap, biologi, kemi, fysik, geografi, svenska, engelska, ev. bild

Uppgift: Genom kunskap om vad ekologisk,ekonomisk och social hållbar utveckling är kunna förstå och beskriva konsekvenserna när en byggnad eller ett område förstörs och hur man sedan kan bygga upp en ny byggnad som lever upp till kraven på hållbar utveckling.

Genomförande: Enskilt eller i grupp. Uppgiften kan bli väldigt omfattande om eleven ska fördjupa sig i alla områden och det är därför viktigt att du hjälper till och avgränsar uppgiften. En särskilt begåvad elev med prestationsångest kan lätt drunkna i denna uppgift. Det går att fördjupa sig i allt!

Utförande: Först ha kunskap om vad vad som avses med hållbar utveckling, därefter tillämpa denna kunskap med att utreda vad konsekvenserna blir om en byggnad förstörs och sedan vilka materialval mm som måste göras när byggnaden byggs upp igen.

Arbetet kan dokumenteras antingen i en rapport, på en websida, som en modell, som en film, eller på valfritt annat sätt.

 

Andra Alternativ

Om man vill att engelska eller skrivandet av andra typer av texter ska ingå i uppgiften kan man även lägga till att eleven ska skriva brev och beställa det som behövs på antingen svenska eller engelska.