Rosta en spik

 

Allmänt: Uppgiften passar inom området kemi/elektrokemi. Den konstruerades ursprungligen som en öppen laboration för att eleverna skulle få möjlighet att själva få tänka ut vad som gör att föremål rostar och vilka kemiska modeller som ligger till grund för detta. Uppgiften är också bra att använda för att få elever att planera en laboration och göra riskbedömningar. Den kan kombineras med rapportskrivande i svenska eller engelska.

Uppgiften är också lämplig att göra tillsammans med teknik, då eleverna kan reflektera och skriva om vikten av materialval vid t.ex. brobyggande och i hållfasthetsberäkningar.

ÄmnenKemi, svenska, engelska, teknik.

Uppgift: Eleverna ska konstruera minst tre experiment där de ska få en spik att rosta så snabbt som möjligt.

Genomförande: Uppgiften kan göras enskilt eller i grupp.

Utförande: Experimenten utförs med en vanlig galvaniserad spik som placeras i ett provrör. Eleverna ska komma på hur de ska behandla spiken och vilka ämnen de ska placera den i för att få spiken att rosta så snabbt som möjligt. Innan de påbörjar experimentet ska de motivera utifrån en kemiska förklaringsmodell varför de använder ämnen som de gör. De ska också skriva en lista över vilka material de ska använda, samt skriva en riskbedömning. Det är också ett bra tillfälle att ta upp vikten av att göra referensexperiment, för en spik som inte ska rosta så att det finns ett referensmaterial.LÄNK

Fördjupning/utvidgning: Det finns goda möjligheter att utvidga uppgiften för en särskilt begåvad elev. Teorier inom elektrokemi, hållfasthetsberäkningar och materiallära finns utvidgat på gymnasiet och universitet.

Andra alternativ

Tävling: Om man gör denna uppgift för flera elever kan man genomföra den som en tävling mellan eleverna för vem som får sin spik att rosta mest. det är då viktigt att alla elever rostar sin spik enligt samma förutsättningar, dvs. i lika stora provrör, under lika lång tid och med samma tillgång till material.

Rapport: Det går med fördel att kombinera uppgiften med en skriven rapport. Eleverna ska då skriva en vetenskaplig rapport enligt mallen för en laborationsrapport. Denna rapport kan skrivas på svenska eller engelska och kan då användas som betygsunderlag även i dessa ämnen. En svenskrapport kan också kombineras med ett ”abstract” på engelska.