Bygg en termos

 

Allmänt:Uppgiften konstruerades ursprungligen för att användas inom fysik, värmelära, för att eleverna ska kunna förstå vilka olika av värmeöverföring som finns i en termos och hur den kan förhindras. Den kan dock med fördel även användas som bedömning in om bild, svenska och/eller engelska.

Ämnen: Fysik, teknik, bild, svenska/engelska

Uppgift: Uppgiften är att eleverna ska konstruera en termos, där de motiverar de använda materialen och byggnadssättet utifrån teorier inom värmelära. Uppgiften passar väl att genomföra som en bredare uppgift tillsammans med bild, där eleverna också ska konstruera en termos som är estetiskt tilltalande eller har en funktionell industridesign. Själva byggandet av termosen genomförs med fördel som ett samarbete med teknik, ännu bättre som det finns en tekniksal där det är praktiskt bra att arbeta med ganska kladdiga material.

Fördjupning/utvidgning: Det finns många möjligheter att utveckla denna laboration teoretiskt med fördjupningar inom termodynamiken på gymnasienivå och universitetsnivå. LÄNK

Andra alternativ

LÄNK till bedömningsmatris

Tävling: Jag har även genomfört denna uppgift som en tävling. Tävlingen har genomförts då en hel klass har byggt termosar. När alla termosar är klara har jag kokat upp mycket varmt vatten, eleverna får vattnet i sin termos av mig och börjar omedelbart att mäta temperaturen. De mäter sedan temperaturen efter 1 minut, 5 minuter, 10 minuter och 30 minuter. Jag mäter sedan temperaturen efter ett antal timmar för alla termosar. Hur lång tid efteråt jag mäter temperaturen, beror på när det passar mig.

Vernissage: Ibland har jag genomfört ett vernissage samtidigt som tävlingen. Bildläraren har då gått runt och bedömt termosarna utifrån dennes kriterier och även korat den snyggaste/mest praktiska/bäst utförda termosen.

Rapport: Det går med fördel att kombinera uppgiften med en skriven rapport. Eleverna ska då skriva en vetenskaplig rapport enligt mallen för en laborationsrapport. Denna rapport kan skrivas på svenska eller engelska och kan då användas som betygsunderlag även i dessa ämnen.