Jag heter Lotta Hambraeus och arbetar som lärare på Näsbydalskolan i Täby. Skolan har elever från åk6 t.om. åk9 och profilerar sig som en naturvetenskaplig skola. Förutom att undervisa i matematik och alla NO-ämnen arbetar jag med ett projekt kring särskilt begåvade elever.

Jag erhöll under höstterminen 2017 Helge priset, från Helge Ax:son Johnson stiftelsen för att utveckla en hemsida med praktisk/konkret material för pedagoger för att kunna utmana särskilt begåvade elever. Det är detta pris som möjliggör att jag kan utveckla denna hemsida. Anledningen till att jag vill utveckla denna hemsida är att då jag själv började famla mig in i området letade jag efter uppgifter att ge till mina elever. Jag hittade många goda råd och övergripande förslag såsom acceleration, berikning och coachning, men få konkreta uppgifter. Jag läste då mer och mer för att försöka hitta uppgifter eller tips på hur dessa uppgifter skulle kunna utformas, men med den korta tid som finns till övers för lärare hade jag helt enkelt inte tillräckligt med tid för att göra detta. Ur denna min otillräcklighet kom så önskan att utveckla hemsidan så att det skulle finnas en ingång för andra lärare och pedagoger som har ett behov av att utveckla sina särskilt begåvade elever, eller ambitiösa elever som har ett driv att utvecklas längre.

Jag upplever det så att i ett klassrum med 30 elever och 1 pedagog, där eleverna befinner sig på väldigt olika nivåer, är det ”lätt” hänt att de som behöver mer stimulans och utmaning glöms bort: ”De når ju ändå målet”. De elever som är i behov av särskilt stöd måste vi hjälpa. Att vi sedan har en skyldighet enligt lag att även utveckla de som behöver mer stimulans glöms lätt bort, då vi inte hinner med.

Min förhoppning med denna hemsida är att det ska finnas något material att börja med eller sätta igång tankarna med, så att vardagen för oss som arbetar i skolan ska underlättas.

 

Artikel i Skolvärlden

 

Min bakgrund är att jag är civilingenjör i kemi från Lunds tekniska högskola (1987) och efter detta disputerade jag i fysikalisk kemi (1993). Jag arbetade därefter på Svenskt NMR centrum i Stockholm som senior scientist under tre år och anställdes därefter på Södertörns Högskola som lektor i fysikalisk kemi 1997. Där blev jag kvar under 10 år och hade flera olika uppgifter, lektor, ledamot i flera olika styrelser och prefekt för institutionen för livsvetenskaper. 2009 bestämde jag mig för att omskola mig till lärare för yngre åldrar och avslutade den kompletterande pedagogiska utbildningen 2010, parallellt med att jag började arbeta som lärare.