Pedagogbeskrivningar

Pedagogernas berättelser

Vad säger pedagogerna som hittat sätt att arbeta med särskilt begåvade elever?

Kontakter till goda exempel i hela Sverige finns under fliken Goda exempel.

 

På mattetalangers hemsida finns några texter om hur särskilt begåvade elever själva upplever att de tagits emot av skolan. Dessa står för vissa av beskrivningarna tillsammans med hur läraren uppfattade just denna elev. Det är spännande att få två olika sidor av samma mynt!

Mattetalanger- Elev och lärarbeskrivningar

I SvD´s artikelserie om särskilt begåvade barn finns många jobbiga beskrivningar av hur föräldrar beskriver sina barns skolgång.

SvD- Klassens Bråkstake en blivande professor?

 

I en ur-serie berättar två lärare om sitt arbete att identifiera särskilt begåvade elever.

Olika- men lika inför skollagen

 

I samma UR-serie finns här en paneldebatt om särskilt begåvade elever.

Begåvning-tillgång eller belastning?

Kontakter till goda exempel i hela Sverige finns under fliken Goda exempel…….