NO

Under denna flik har jag samlat uppgifter som hör ihop med biologi, fysik och kemi. Jag har även valt att lägga upp uppgifter som är ämnesövergripande. Självklart kan du använda delar av en uppgift eller använda hela uppgiften för att kunna bedöma flera ämnen i samma uppgift.

Rosta en spik

Bygg en termos

Etiska frågeställningar

Bygga broar

Hållbar utveckling uppgift 1

Hållbar utvecklings uppgift 2

Fördjupning NO

Fettsyror