Etiska frågeställningar- websidor

 

Allmänt: Det finns många olika etiska frågeställningarna inom alla NO-ämnen. Abortfrågan, växtförädling, GMO-grödor, stamcellsforskning mfl. För att kunna ta ställning och argumentera inom dessa områden behöver en elev vara påläst och väl insatt teoretiskt i området. I denna uppgift kan man kombinera den teoretiska basen från NO med förmågan att argumentera, antingen muntligt eller skriftligt. Uppgiften passar också väl för att kunna göra en fördjupad källkritisk granskning, både i NO och i SO. Kombinera med teorier om hur man gör källkritik. Uppgiften kan med fördel genomföras som ett uppgift inom NO, SO och svenska/engelska. Den teoretiska basen kring den etiska frågan tas från NO, källkritik och diskussion från NO och SO och skrivandet av en faktatext antingen från svenska eller engelska.

Ämnen: NO, SO, svenska, engelska

Uppgift:

  1. Fördjupa dig teoretiskt i abortfrågan/växtförädling/GMO-grödor/stamcellsforskning. Gör detta genom att först förstår vad abort/växtförädling etc är och hur man genomför det. Använd dig av naturvetenskapliga källor och sätt dig in i detalj i ämnen. I denna del av uppgiften ska du förstå utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv.
  2. Nästa del av uppgiften blir att hitta olika typer av källor för att förstå vad det etiska dilemmat är i din valda fråga.
  3. Ta ställning! Välj din etiska ståndpunkt, eller få en etisk ståndpunkt tilldelad dig. Argumentera för din ståndpunkt.
  4. Gör en källkritisk granskning av dina valda källor.
  5. Redovisa antingen i form av en skriven debattartikel, vid en muntlig debatt eller som en vetenskapligt skriven rapport.

Fördjupning/utvidgning: Att teoretiskt förstå t.ex. stamcellsforskning eller växtförädling går att fördjupa mycket. Det går att fördjupa sig i allt från vad en stamcell är och människokroppen eller till att sätta sig in i olika vetenskapliga forskningsprojekt om stamceller (eller ett annat valt område). Vilken fördjupning som en elev väljer kan styras av dennes intresseområde.

Andra Alternativ

Debatt: Uppgiften kan redovisas som en debatt mellan olika grupper eller elever. om man väljer att göra uppgiften i hela klassen kan de delas in i grupper och få en ståndpunkt tilldelad. Debatten kan med fördel genomföras tillsammans med SO-läraren. Det finns många olika roller som en elev kan ha i debatten. Det kan vara tre elever som säger åsikterna och ”bakom” dem finns de som hjälper dem att komma på argumenten genom att de skickar lappar. Det kan finnas ett ”forskningsteam” som letar nya infallsvinklar, en debattledare, tidshållare, faktagranskare, mm.

Argumenterande text: Uppgiften kan redovisas genom att eleverna skriver en argumenterande text, tänkt att publiceras i en dagstidning, vetenskaplig tidning etc. texterna blir ju olika beroende på var de ska publiceras.

Websida: Uppgiften kan redovisas genom att eleverna/eleven skapar en websida med fakta om det valda området och där problematiserar kring de olika etiska frågeställningar som finns förknippade med frågan.