Uppgifter matematik

Det finns flera olika beräkningsprogram som eleverna kan utforska hur långt som helst och göra hur avancerade uppgifter som helst. De kan även använda dem som ett komplement till sina egna lösningar för att se om de gjort rätt. Jag har listat några nedan och gjort enågra uppgifter. Det finns en uppsjö av dem på nätet som du lätt kan leta efter.

Wolfram Alpha uppgift

Beräkningsuppgift Statistik

 

Geogebra

Är ett bra ritprogram med massor av färdiga uppgifter som finns utlagda. Jag bifogar en länk till programmet, du kan sedan söka efter uppgifter.

Geogebra

Exempel på Geogebrauppgifter

Andra Geogebrauppgifter

Geogebrauppgifter från Bienetten

 

Wolfram Alpha

Wolfram Alpha är ett rit och beräkningsprogram som finns gratis tillgängligt. Det är spritt och välanvänt hos äldre studenter. Det finns många olika exempel på vad man kan göra. Antingen kan du konstruera uppgifter som eleverna ska göra. Jag har gjort en som finns HÄR.

Du kan också låta eleverna prova och testa egna problem eller hitta färdigkonstruerade uppgifter på nätet.

Wolfram alpha exempel

 

Pedagog Värmland

Pedagog Värmland har haft ett Skolutvecklingsprojekt om särskilt begåvade elever. Jag har skrivit länkar till dem på andra ställen. De har massor av matnyttigt. Här kommer uppgifter som de har arbetat med i olika elevgrupper, allt från åk1 till åk9. De skriver på sin hemsida :

”10 rika uppgifter för alla, även särskilt begåvade elever

Det här är matematikuppgifter med utmaningar för alla elever i klassrummet, även de med särskild begåvning. Materialet är fritt att använda.

Uppgifterna är utvecklade och utprövade genom skolutvecklingsprojektet Med rätt att utmanas – i en skola för alla. De är tänkta att ge utmaning för elever med särskild begåvning i matematik, samtidigt som de ska fungera för alla elever i det ordinarie klassrummet.

Uppgifterna är utvecklade för att uppfylla kriterier givna av erkända forskare inom matematisk begåvning, främst har vi följt litteratur av Linda Sheffields, vi har även förhållit oss till forskning av Ralf Benölken, Marianne Nolte och Vadim Krutetskii. Några kriterier visade sig vara extra viktiga när fokus var att de ska fungera för alla elever, de som har svårt för matematik såväl som de med särskild begåvning:

  • En enkel ingång på problemet. Alla ska förstå vad uppgiften handlar om, och kunna börja arbeta med den.
  • Ett öppet slut. Uppgiften bör erbjuda en progression, så att de med särskild begåvning utmanas.
  • Möjlighet att nå och tillåta olika ”mellanlägen”. Bland annat att acceptera och tillåta att eleverna når olika långt i uppgiften.
  • Att uppgiften uppmuntrar till engagemang.”

Länken till uppgifterna och mycket kommentarer till dem finns:

Med rätt att utmanas