Matematik

I matematik liksom i alla andra ämnet är det viktigt att du inte endast ger din elev en bok för nästa årskurs utan också stöttar och förklarar det som är nytt. Det är långt ifrån alla elever, inte särskilt begåvade elever heller, som har ett eget driv och kan arbeta helt självständigt. Att däremot endast få göra lite mer av det eleven redan har förstått blir väldigt tråkigt för en särskilt begåvad elev. Repetition är ju oftast inte deras favoritsysselsättning. Jag tror på en blandning för dessa elever, liksom för alla elever. Det behövs problemlösning, men en elev i årskurs 6-9 är ju inte helt färdig utbildad i matematik. Det finns många metoder och begrepp som den fortfarande inte kan. Ingången till dessa metoder kan vara ett problem där eleven blir varse om att den saknar ”något” för att kunna lösa problemet. Eleven kanske kan klura ut det som saknas själv, men det är dumt att inte utnyttja alla år av matematikutveckling och visa på de metoder som finns. Ur det behov som uppkom vid problemet kan man skapa incitament för att öva en metod. Jag använder ofta problem för att ha som ingång till genomgångar eller övningar med olika metoder.

Matematik är det ämne som det finns mest skrivet om för särskilt begåvade elever. Det finns också väldigt många olika problem riktade mot särskilt begåvade elever inom matematik. Under denna flik kommer jag därför inte ge olika exempel på uppgifter utan istället ge länkar till de många olika sidorna som har bra uppgifter för elever som behöver mer utmaning.

 

Mattehemsidor

 

Fördjupning i matte