Beräkningsprogram statistik

Inlämningsuppgift statistik åk 8

Mål och syfte:

Att du ska sätta dig in i hur en riktig statistisk undersökning kan gå till.

Att upptäcka datorns förträfflighet vi vissa beräkningar och redovisningar i tabell och diagramform.

Att bli bekväm med vanliga statistiska begrepp.

Att få möjlighet att visa din kreativa förmåga

Uppgift:

Redovisa en valfri statistisk undersökning.

Krav: Ca. 300 observationer.

Du ska beräkna medelvärde, median, standardavvikelse och variationsbredd.

Resultatet ska vara trovärdigt eller trovärdigt i en framtid eller fantasivärld.

Redovisa resultatet i ett stapeldiagram eller histogram.

Du ska beskriva hur undersökningen skulle ha gått till om du gjort den i verkligheten.

 

Utförande :

När du bestämt hur resultatet bör kunna se ut skriver du formler i google docs och slumpar fram värden.

Undersökningen är alltså fejkad.

Bedömning: Hur väl du beskriver det tänkta genomförandet.

Hur väl du visar dina matematisk och statistiska kunskaper.

Hur väl du visar säkerhet i beräkningar.

Hur väl du visar vilka slutsatser du kan dra

Hur effektfull redovisningen är. (Layout)

 

Inlämning:

Lämna in arbetet senast 19/12-16 i classroom för matematik.

Du lämnar in ett skrivet dokument, i  google docs, som har med det som beskrivs i uppgiften ovan.

Bifoga google docs kalkylarket  med de uträkningar du gjort.

 

Se bifogad presentation för mer information:

Statistikuppgift