Ämnesövergripande

Jag har försökt konstruera i stort sett alla uppgifter så att de ska kunna gå att bedöma dem för mer än ett ämne. Anledningen är att spara på energin för de särskilt begåvade eleverna genom att konstruera uppgifter som de kan arbeta med fördjupat i flera olika ämnen samtidigt.

Jag har lagt de olika uppgifterna på flera olika ställen, men vinklade åt de olika ämnenas egenart och kopplat till kunskapskraven i läroplanen. Jag har inte explicit skrivet vilka kunskapskrav som jag avser att uppgiften ska vara riktad mot, men jag hoppas det framgår av beskrivningen.