Bygga broar

Allmänt: Uppgiften går ut på att göra en presentation av olika typer av broar, med ljud och text. Uppgiften också upplagd under NO/bygga broar. Uppgiften i sig är inte speciellt avancerad för särskilt begåvade elever. Den är dock lämplig för dem om man kombinerar uppgiften med andra ämnen (NO, svenska, engelska, teknik mm) för att den särskilt begåvade eleven inte ska behöva visa sina kunskaper flera gånger om, som jag har skrivit om tidigare. Om eleven är speciellt intresserad av broar eller andra konstruktioner såsom slott, regeringsbyggnader mm, mm, kan uppgiften vara ett sätt för att få eleven att göra en uppgift som annars kan kännas icke meningsfull.

Ämnen: Teknik, fysik, kemi, matematik, svenska, engelska, bild.

Uppgift: Eleven ska göra en litteratursökning över olika typer av brokonstruktioner och sammanställa detta i ett bildspel med tillhörande ljud och text. Eleven kan också dokumentera olika typer av broar som finns i er stad/kommun genom att fotografera själv. Det finns också många kopplingar till andra associationer av begreppet ”bygga broar”, t.ex. mänskliga sådana som eleven kan använda i sitt ljud/text tillägg. Om eleven är intresserad av att skriva dikter kan uppgiften i bild kombineras med svenska, där eleven kan skriva dikt på detta tema.

Genomförande: Uppgiften kan göras enskilt eller i grupp.

Utförande: Uppgiften i bild innefattar att skapa ett bildspel med ljud och text kring ett ämne som intresserar eleven, här föreslås broar. Bilderna på broarna kan eleven fotografera själv i omgivningen eller tas från lämpliga källor på internet. Det finns goda möjligheter att kombinera uppgiften med svenska där eleven kan skriva dikt om andra tolkningar av ”bygga broar”, eller en beskrivning av en vacker bro. Denna text kan användas i bildspelet.

I uppgiften som beskrivs under NO ska eleven få en förståelse för hur broar byggs med avseende på olika brotper pch hållfasthetsberäkningar. Eleven ska sedan bygga en egen modell av bron. Denna kan också användas i bildspelet och visa eleven på vikten av ett helhetstänk och att många ämnen samverkar.

Fördjupning/utvidgning: Istället för att göra ett bildspel kan broar konstrueras genom en annan teknik som används i ämnet bild och skapa en installation, där begreppet bygga broar ses utifrån olika aspekter.

Andra alternativ

Utställning: Om många elever har byggt broar inom teknik kan man ordna en utställning eller installation av alla broar som konstruerats kan med fördel göras i något allmänt utrymme på skolan, så att fler elever kan se dem och inspireras och de som konstruerat kan självklart vara stolta över sina verk. Man kan om man vill ordna vernissage, eller en omröstning över vackraste bron. Om man gör detta beror självklart på hur väl ni känner er klass och vet om de röstar sanningsenligt eller kompisröstar.

Bildanalys: Istället för att skapa egna bilder eller presentationer av broar kan eleverna analysera bilder av dem och hur de används i olika konstverk.

Tävling: Uppgiften kan också formuleras som en arkitekttävling.