Länkar

Här har jag samlat länkar till hemsidor och bloggar som har hjälpt och stött mig i min process att lära mig mer om hur man kan arbeta med särskilt begåvade elever. Det finns mycket publicerat om man vill läsa på engelska, i Sverige och på svenska finns traditionellt sett mindre publicerat, även om det under de senaste åren har skrivits mycket mer.

SKL´s handlingsplan om särskilt begåvade elever

Några kommuner har tillsammans tagit fram en handlingsplan för hur arbetet med särskilt begåvade elever ska göras i deras kommunen.

”Detta dokument är resultatet av ett samarbete mellan sju kommuner; Borås, Karlstad, Landskrona, Luleå, Sollentuna, Umeå och Uppsala. Dokumentet innehåller en översikt över området särbegåvade elever samt en handlingsplan för att stödja kommunerna i arbetet med särbegåvade elever. Dokumentet kan även utgöra en resurs när det gäller stöd till elever som lätt når skolans mål.”

SKL´s handlingsplan

 

Gifted children program

Som det står på deras hemsida: ”GCP Sverige består av ett antal engagerade, ideellt arbetande informatörer under ledning av Mensa Sveriges GCP-ansvarige Sten Collander. Alla informatörer är medlemmar i Mensa samt har genomgått GCP:s informatörsutbildning.”

Det finns möjlighet att boka en gratis föreläsning (eventuellt tillkommer reseersättning) av en informatör från Mensa. Det står också på deras hemsida att de kan hjälpa till med att samla andra till träffar, svara på frågor om särskilt begåvade (särbegåvade) eller vara mentorer till särskilt begåvade elever.

Mensa- Gifted Child Program

 

Begåvade barn

Hemsidan begavadebarn.nu är skapade av psykolog Staffan Harling och innehåller information om och länkar kring arbetet med särskilt begåvade elever.

Begåvade Barn

 

Filurum

Anita Kullander, psykolog, är en av dem som arbetat längst i Sverige med att testa och hitta särskilt begåvade barn. Hon har flera olika facebookgrupper som alla handlar om särskilt begåvade på ett eller annat sätt. Dessa grupper är slutna och man ansöker om att bli medlem. Bland annat finns Filurum för alla och filurum för praktisk pedagogik. Filurum betyder ett rum för filurer och begreppet filur används i detta sammanhang för särskilt begåvade barn.

Filurum

 

Skolverkets stödmaterial

Skolverket har ett stödmaterial för att förstå mer om och arbeta med särskilt begåvade elever.

Skolverkets stödmaterial

 

Brainchild

Brainchild har ordnat flera konferenser om särskilt begåvade barn. Dessa har varit uppdelade med en dag för de särskilt begåvade barnen och deras föräldrar och en utbildningsdag för pedagoger. På deras hemsida finns allmän information, information om kommande event och även filmer från de föreläsningar som de arrangerat.

Brainchild

 

Mona Liljedahls blogg

Mona Liljedahl som skrivit boken Särskilt begåvade elever- Pedagogens utmaning och möjlighet, har en blogg med flera bra länkar till andra sidor och berättelser om elever och hur de upplever skolan.

Mona Liljedahl

 

TV-debatt

Ett de debattprogram om särskilt begåvade elever från UR.

UR-skola

 

Anna Hass: Glimrande glimtar

Anna Hass blogg med massor av matnyttigt om särskilt begåvade barn.

Glimrande glimtar

 

Mattetalanger

På uppdrag av NCM (Nationellt centrum för matematikutbildning) driver Eva Pettersson och Linda Mattsson från Blekinge tekniska högskola en hemsida med tips idéer och aktiviteter för och om mattetalanger. Här finns också elev, föräldra och lärarbeskrivningar om särskilt begåvade elever. N kan också hitta aktiviteter för särskilt begåvade elever inom matematik, såsom sommarläger.

Mattetalanger

 

Mattebloggen

Valentina Chapovalova´s hemsida med massor av bra problemlösningsuppgifter i matematik. Valentina driver matteklubben i Uppsala på uppdrag av Uppsala kommun och mycket material från deras träffar finns upplagt på hemsidan.

Mattebloggen- Valentina Chapovalova

 

Elisabet Mellroth- pedagogvärmland

Elisabet Mellroth är verksam i Karlstad och forskar om Särskilt begåvade elever inriktat mot matematik. Hon har drivit skolprojektet: Med rätt att utmanas i en skola för alla. Om särskilt begåvade elevers matematikundervisning.

Pedagog Värmland

Pedagogiskt café, Pedagog Värmland

 

 

London Gifted and talented

De skriver om sig själva: ”The aim of this website is to provide advice, support and information for schools, young people, parents and carers. Its particular focus is on more able learners who live or attend school in rural, coastal or isolated areas of England.”. På länken nedan hittar ni deras stöd till lärare, där finns uppgifter, kurser mm.

London gifted and talented- teacher resources

 

Gifted development centre

Detta är ett center i USA som erbjuder hjälp och stöd för särskilt begåvade.

Här finns en artikel skriven av psykolog Linda Silverman  som arbetar länge med särskilt begåvade elever. Hon skriver i denna artikel om som samlad information om vad man har lärt sig sedan 1979.

Gifted development

I en översättning av Anna Hass till svenska:

Glimrande glimtar- svensk översättning av artikeln

 

Hjälp att starta skrivandet

Kids with writing problems

 

Rapport från skolinspektionen

Rapport från skolinspektionen om Utmanande undervisning för högpresterande elever