Litteratur

Här har jag samlat länkar till litteraturen, både artiklar och böcker. Jag har skrivit korta kommentarer till några av böckerna och artiklarna och försökt välja ut böcker och artiklar som man kan börja med om man är i uppstarten av sin process att förstå mer om de särskilt begåvade eleverna och hur man kan stödja dem i sin utveckling.

Böcker

Särskilt begåvade elever- pedagogens utmaning och möjlighet: Mona Liljedahl (Gothia fortbildning, 2017)

Du hittar mer utförlig beskrivning av boken under följande länkar.

Mona Liljedahl- Särskilt begåvade elever

Mona Liljedahls hemsida

Se mig som jag är: Om särbegåvade barn i skolan. Camilla Wallström (Stockholm: Argument förlag, 2010)

Här hittar du många beskrivningar av särskilt begåvade, numera vuxna, hur de har haft det under sin skoltid.

 

Linn, en vanlig men ändå ovanlig tjej. Lanny Thåström.

En kort bok skriven av en särskilt begåvad 8-årig tjej om att gå i skolan och redan kunna allting.      Linnboken

 

Utanför ramarna. Anita Kullander.

En e-bok med många exempel från särbegåvade och deras föräldrar.   Information om ”Utanför ramarna” av Anita Kullander

 

För att jag älskar dig. Reija Karjalainen (Vulkan, 2018, ISBN: 9789163951268)

En mammas berättelse om en särskilt begåvad son.

 

Artiklar

 1. En artikel om behovet av att ordna fördjupningsgrupper för särskilt begåvade elever inom matematik och att det gett ringar på vattnet inom andra ämnen.            http://ncm.gu.se/pdf/namnaren/4954_16_3.pdf
 2. Mer skrivet av Mona Liljedahl. Detta är en artikel som handlar om kartläggning av en elevs skolhistorik utifrån elevens egen beskrivning. Detta har Mona döpt till skolanamnes. Artikeln innehåller också flera elevbeskrivningar vilket underlättar i igenkännandet av egna elever.       https://www.skolporten.se/app/uploads/2015/01/Undervisning_larande_nr19_2014.pdf
 3. Mara Westling Allodi har skrivit en artikel i Socialmedicinsk tidskrift om att utbildning och kompetensutveckling av högbegåvade barn i skola och förskola.                http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1093
 4. Ett temanummer i Socialmedicinsk tidskrift från 2014 om särbegåvade. Det finns flera olika typer av artiklar, dels från särbegåvade själva och dels från forskare.         http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/91/showToc
 5. Ministry of education i British Colombia har skrivit en guide med många väldigt bra förslag på resurser och vad man som pedagog ska tänka på i sitt arbete med särskilt begåvade elever. Här finns både konkreta tips och allmänt hållna råd om hur särskilt begåvade elever bäst bemöts. Denna guide skrevs redan 2006/2007.  https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/kindergarten-to-grade-12/teach/teaching-tools/inclusive/gifted-education.pdf
 6. Nestorn inom forskningen kring särskilt begåvade elever Roland S Persson, eller särbegåvade som han själv kallar dem, har skrivit många olika artiklar. I denna artikel undersöker han hur särbegåvade har upplevt sin skolgång. Han har valt ut de särbegåvade från Mensa och bett dem svara på ett frågeformulär med frågor om hur deras skolgång varit och även hur de har bemöts i skolan och hemma.        http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:321684/FULLTEXT01.pdf
 7. I denna artikel från Tema numret i Socialmedicinsk tidskrift från 2014 sammanställer Roland S Persson forskning om intellektuell särbegåvning.   http://www.socialmedicinsktidskrift.se/smt/index.php/smt/article/viewFile/1092/887
 8. Denna artikel av Roland S Persson är en av de första i Sverige skriven om särbegåvade/särskilt begåvade. I denna myntades den definition av särbegåvade som används sedan dess, dvs. ”Den är särbegåvade som förvånar vid upprepade tillfällen med sin osedvanliga förmåga på ett eller flera områden, både i och utanför skolan”  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:35614/FULLTEXT01.pdf
 9. Roland S Persson var ursprungligen med i stödgruppen för att ta fram stödmaterial till skolverket om särskilt begåvade elever. Han hoppade sedan av. Denna artikel är tre korta texter som han skrev i samband med detta uppdrag, men som aldrig användes av skolverket. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:800406/FULLTEXT01.pdf
 10. Attila Szabo disputerade 2017 om särskilt begåvade elever och matematik. Här finns en kort artikel om honom och hans slutsatser. http://pedagog.stockholm.se/elever-i-behov-av-sarskilt-stod/nyckeln-ar-att-identifiera-de-sarbegavade-eleverna/
 11. Attila Szabos avhandling
 12. En bra sammanfattning av vad Attila Szabo kommer fram till om hur matematiskt särbegåvade elever bäst kan utmanas finns HÄR
 13. En inspelad föreläsning med Roland S Persson om särbegåvade elever. http://pedagog.stockholm.se/skolforskning/roland-s-persson-om-sarbegavade-elever/
 14. Från SvD´s artikelserie om särskilt begåvade elever. https://www.svd.se/klassens-brakstake-kan-vara-blivande-professor#sida-2
 15. DN har också en artikelserie om särskilt begåvade elever. Den är låst för prenumeranter, men om du är en sådan kan du läsa den. https://www.dn.se/om/sarbegavade-barn/
 16. Mona Liljedahl skriver som alltid bra och mitt i prick. Här är ännu en kort relevant artikel som är lättläst. https://lisariks.files.wordpress.com/2017/11/lisetten3_s8-9.pdf