Fettsyror

Allmänt: Uppgiften passar inom området kemi/biologi eller hemkunskap. Uppgiften passar också som debattartikel eller faktatext i svenska. Eleven kan lära sig namngivning, framställan, i vilka djur och växter olika fettsyror finns och varför de finns just där. Eleven kan även lära sig om i vilka olika typer av livsmedel olika fettsyror används och varför. Miljöintresserade elever kan även ta reda på användandet av palmolja och varför det är så stor diskussion om den just nu. Utvikningarna till andra delar av kemin blir då oändliga och är i sig ett stort arbete inom miljökemi eller ekologi/miljö i biologi.  Artikel om fettsyror från NE.

ÄmnenKemi, biologi, hemkunskap, svenska, engelska.

Uppgift: Eleven ska ta reda på så mycket som möjligt om fettsyror. Beroende på var elevens och ditt intresseområde finns kan fokus ligga på olika aspekter. Det kan vara den logiska namngivningen (blir då ett rent kemiarbete), i vilka olika växter och djur olika fettsyror finns och hur deras struktur hänger ihop med deras egenskaper. Varför olika fettsyror används till att framställa olika livsmedel. Var de olika fettsyrorna framställs och hur denna framställan sker. Här finns stora kopplingar till miljökemi och biologi, samt att debattera varför olika fettsyror är bättre eller sämre. Om uppgiften ska användas i hemkunskap kan även eleven koppla till hur bra olika typer av fettsyror är för kroppen och varför de är bra eller mindre bra.

Genomförande: Uppgiften kan göras enskilt eller i grupp.

Fördjupning/utvidgning: Det finns goda möjligheter att utvidga uppgiften för en särskilt begåvad elev. Kemisk syntes av fettsyror kan bli väldigt avancerad, en fördjupning i fettsyror i kemi är på minst gymnasienivå.

Andra alternativ

Rapport: Det går med fördel att kombinera uppgiften med en skriven rapport eller artikel. Eleverna ska då skriva en faktatext om fettsyror eller som en debattartikel för eller emot fettsyror såsom t.ex. palmolja eller kokosolja, animaliska fettsyror kontra vegetabiliska osv. Denna artikel kan skrivas på svenska eller engelska och kan då användas som betygsunderlag även i dessa ämnen.