SO

Precis som för de andra ämnena så kan uppgifterna jag har konstruerat användas i flera olika ämnen. Fokus för de olika ämnena skiljer sig åt, men det påverkar mest läraren. Vi kan fokusera på de kunskapskrav vi ska testa av, men samtidigt som eleven utvecklas inom vårt ämne, visar den att den uppfyller kunskapskraven i flera andra ämnen.

 

Etiska frågeställningar

Hållbar utveckling- Geografi

Hållbar utveckling

Fördjupning SO