Elevbeskrivningar

Vad säger de särskilt begåvade eleverna själva om sin skolgång?

Precis på samma sätt som normalbegåvade elever skiljer sig åt på tusen och en olika sätt, skiljer sig självklart de särskilt begåvade eleverna åt sinsemellan. MEN de särskilt begåvade eleverna skiljer sig även åt som grupp jämfört med de särskilt begåvade eleverna. De har egenskaper som gör att de ska behandlas på ett annat sätt för att de ska kunna utvecklas efter sin förmåga. De som främst är gemensamt för dem är deras kognitiva förmåga. Dvs. förmågan att snabbt sätta sig in i ett område och att tankeverksamheten ständigt är i gång. På första sidan beskrev jag en del gemensamma egenskaper. För att bättre förstå en särskilt begåvad elev tycker jag att det är oerhört lärorikt att läsa deras egna beskrivningar av sin skolvardag. Jag har därför listat länkar till flera olika beskrivningar nedan.

Här finns länkar till olika elever och deras egna beskrivningar.

Hemsidor

På mattetalangers hemsida finns några texter om hur särskilt begåvade elever själva upplever att de tagits emot av skolan. Dessa står för vissa av beskrivningarna tillsammans med hur läraren uppfattade just denna elev. Det är spännande att få två olika sidor av samma mynt!

Mattetalanger- Elev och lärarbeskrivningar

 

På denna hemsida finns flera berättelser skrivna av vuxna. Några av dem finns också publicerade på annat håll (Socialmedicinsk tidskrift med länk HÄR).

Vuxna berättar

 

Detta är en artikel skriven av en elev i årskurs 7, om hur hen har det i skolan, men skriven under pseudonym. Det är obehagligt att tänka på det faktum att eleven känner sig tvungen att skriva under pseudonym.

Socialmedicinsk tidskrift- Tor Bläckhammar

 

På hemsidan sarskiltbegavadebarn.com finns flera olika beskrivningar både allmänt från ett pedagogperspektiv och från barn/elev perspektiv.

Särskilt begåvade barn

 

 

 

TV eller radioinslag

Ett inslag från barnaministeriet om två särskilt begåvade tvillingar som vantrivdes i den svenska skolan pga. för få utmaningar och därför flyttade till Belgien.

Dokumentär från barnaministeriet

 

Ett inslag i Go’kväll på svt om Malin Palm och hur det har gått för henne, samt hur sent hon förstod att hon var särskilt begåvad.

SVT- Malin Palm

 

Två olika inslag i P1 som beskriver olika elevers skolgång.

Sveriges radio

 

Ett inspelat inslag om Ken Engström som placerades i särskolan, men som mycket senare visade sig vara särskilt begåvad.

UR- Ken Engström

 

Böcker

Dessa böcker har jag även lagt under litteratur. De innehåller alla beskrivningar om hur elever ser eller såg på sin skolgång. Jag tycker att det är en riktig ögonöppnare att läsa om hur eleverna själva beskriver sin vardag. Vad jag tror att jag gör och hur det uppfattas är ibland helt olika saker.

Se mig som jag är: Om särbegåvade barn i skolan. Camilla Wallström (Stockholm: Argument förlag, 2010)

Här hittar du många beskrivningar av särskilt begåvade, numera vuxna, hur de har haft det under sin skoltid.

 

Linn, en vanlig men ändå ovanlig tjej. Lanny Thåström.

En kort bok skriven av en särskilt begåvad 8-årig tjej om att gå i skolan och redan kunna allting.     

Linnboken

 

Utanför ramarna. Anita Kullander.

En e-bok med många exempel från särbegåvade och deras föräldrar.   

En beskrivning av ”Utanför ramarna” av Anita Kullander