Uppdaterat med information

Jag har idag främst arbetat med att uppdatera sidan om information, dvs. böcker, hemsidor, tävlingar mm. Jag har också skrivit en hel del på första sidan och ändrat en del i upplägget.

Leave a Reply